Over de Bingoal Cycling Cup

De Bingoal Cycling Cup, een organisatie van Pro Cycling Events, bundelt acht eendagswedstrijden – tien in 2021 – in een regelmatigheidscriterium dat geldt als de Beker van België van het wielrennen.

Concept

De Bingoal Cycling Cup is een overkoepelend klassement of regelmatigheidscriterium van acht Belgische eendagswedstrijden die deel uitmaken van de UCI Europe Tour. De acht wedstrijden werden zorgvuldig gekozen op basis van hun plaats op de kalender, het type parcours en hun geografische spreiding. De winnaar zal een compleet renner zijn die bewijst gedurende een heel jaar op niveau te kunnen rijden op verschillende types van parcours en de verantwoordelijkheid van een leiderstrui perfect aan te kunnen. Alle wedstrijden van de Bingoal Cycling Cup worden live uitgezonden op de openbare omroep bij Sporza.

Deelnemers

Alle wielerteams en renners die tot het World Tour-, ProContinentale en Continentale circuit behoren, kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de Bingoal Cycling Cup. Het regelmatigheidscriterium is dus open voor alle renners, zonder beperking van nationaliteit.

Doel

Het hoofddoel van de Bingoal Cycling Cup is jonge renners de kans bieden zich in de kijker te fietsen in een regelmatigheidscriterium van lange duur en zich te meten met de toppers van vandaag. Rijden in ploeg, strategisch, inzicht, wilskracht en leiderscapaciteiten worden getest en gestimuleerd. Presteren in de Bingoal Cycling Cup kan een rechtstreekse opstap betekenen naar de World Tour, waardoor wedstrijden in de Europe Tour kansen creëren voor jongeren.

De wedstrijden binnen de Europe Tour krijgen het steeds moeilijker doordat de meeste aandacht naar de World Tour gaat. Toch vormen deze wedstrijden de basis van de wielerpiramide, omdat net hier jonge, beloftevolle renners zich kunnen ontwikkelen. Dat maakt deze wedstrijden absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan van het internationale wielrennen. De Bingoal Cycling Cup wil deze wedstrijden een nieuwe impuls geven door ze meer in de kijker te plaatsen, waardoor zich ontegensprekelijk kansen tot nieuwe partnerships zullen aandienen.

Lokaal wordt opnieuw nationaal en internationaal: de beleving en interessesfeer rond deze wedstrijden wordt vergroot, ondersteund door een professionele en uniforme uitstraling (inkleding, VIP, aankomstzone…). De deelnemende ProContinentale en de ‘kleinere’, meer op nationaal niveau gerichte teams krijgen een nieuwe impuls, want ondanks de noodzaak aan dergelijke ploegen zijn er te weinig. De Bingoal Cycling Cup verlaagt de drempel tot het wielrennen door nieuwe teams de kans te bieden in te stappen en zich in de kijker te rijden in een regelmatigheidscriterium van belang.

Samengevat, de Bingoal Cycling Cup wil het circuit van de Europe Tour een boost geven. De wedstrijden in de Europe Tour zijn van zeer groot belang voor de toekomst van het internationale wielrennen. Door middel van een overkoepelend klassement winnen ze aan belang, krijgen ze meer aandacht en krijgen jonge renners er de kans zich te profileren, waardoor de toekomst van deze wedstrijden meteen verzekerd is.

 

#sportersbelevenmeer